Thursday, January 27, 2011

MutiAra KaTa

Buku adalah kawan yang paling baik.  Bercakap-cakaplah dengan buku, bersahabatlah dengan ilmu, dan bertemanlah dengan pengetahuan.

No comments:

Post a Comment